Cara mengatasi anak yang minder (putus semangat) ketika nilai tak sesuai harapan?

Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. saya mempunyai sebuah permasalah dikalangan pelajar semisal ada ujian, kuis dll. nah kita berusaha belajar semaksimal mungkin dan hasil yang kita peroleh tidak memuaskan ada sebagian anak yang minder karena nilai yang tak memuaskan dan akhirnya berangan-angan buat apa belajar kalau hasil cuma segini akhirnya membuat anak malas belajar. bagaimana cara mengatasi solusi seperti itu agar supaya tidak minder (putus semangat) ketika hasinya tidak sesuai harapan?