Berapakah nilai “a” dan “b” ?

Berapakah nilai “a” dan “b” ?

  • U I 12
  • M D 17
  • V Q 5
  • O E a
  • R J 8
  • T E 25
  • W K b

Ayoo tebak jawabannya!

a = 20, dan b = 12
Ganti setiap huruf sesuai dengan susunannya dalam abjad. Pada baris pertama, kurangi kolom pertama dengan kolom kedua sehingga mendapatkan hasil pada kolom ketiga: U = 21 dan I = 9 kalau dikurangi mengahasilkan nilai 12 yang dimasukkan pada kolom yang ketiga. Pada baris kedua, kolom pertama ditambahkan, hasilnya adalah 17 yang dimasukkan pada kolom ketiga. Prosedur ini terus diulang kembali. Mula-mula pengurangan, kemudian penambahan silih berganti. Maka, pada baris keempat, O = 15 dan E = 5, sehingga didapatkan a = 20 dan pada baris terakhir, W = 23 dan K = 11, kalau dikurangi menghasilkan b = 12.