Berapa nilai “a” dan “b” ?

Berapakah nilai “a” dan “b” ?
U I 12
M D 17
V Q 5
O E a
R J 8
T E 25
W K b

Tentukan nilai berikut dengan baik

a = 20, dan b = 12 (Nilai 2 jika semuanya benar).
Ganti setiap huruf sesuai dengan susunannya dalam abjad. Pada baris pertama, kolom pertama dengan kolom yang sama. Hasil hasil kolom: U = 21 dan I = 9 biaya yang dikurangi dengan nilai 12 yang digunakan pada kolom yang ketiga. Pada baris kedua, kolom pertama ditambahkan, imbalan adalah 17 yang tersimpan pada kolom ketiga. Kegiatan ini terus diulang kembali. Mula-mula mengeluarkan, kemudian ganti silih berganti. Maka, pada baris keempat, O = 15 dan E = 5, menghasilkan nilai a = 20 dan pada baris terakhir, W = 23 dan K = 11, kalau dikurangi menghasilkan b = 12.