Bagaimanakah penatalaksanaan frenulum yang abnormal?

Bagaimanakah penatalaksanaan frenulum yang abnormal?