Bagaimanakah kehidupan manusia purba pada zaman dahulu ?

Kehidupan/penghidupan manusia purba tidak dapat diketahui dengan jeIas. Namun, bagaimanakah kehidupan mereka ?

Kita hanya dapat memperoleh gambaran berdasarkan alat-alat kebudayaan yang telah diketemukan Adapun gambaran yang kita peroleh kira-kira sebagai berikut

  • Mereka belum mengenal cocok tanam atau peternakan Bahan pangan mereka peroleh Iangsung dan alam. misaInya berburu, memetik buah-buahan dan lain-lain. Jadi termasuk food gathering.
  • Mereka belum bertempat tinggal tetap, melainkan berkelana dari tempat satu ke tempat lain secara berkelompok.