Bagaimana teknik flap posisi apikal?

Flap posisi apikal merupakan flap yang diletakkan lebih ke apikal daripada letaknya semula setelah pembedahan.
Bagaimana teknik flap posisi apikal?