Bagaimana pendapat masyarakat pada saat permulaan perkenalan tari Glipang?

Salah satu tari tradisional dari Probolinggo Jawa Timur yaitu tari Glipang. Bagaimana pernerimaan masyarakat dengan tari Glipang?

Pertama kali tarian itu diperkenalkan ternyata kurang mendapat sambutan baik dari masyarakat Pendil, yang merupakan masyarakat muslim taat dan menganggap musik gamelan sebagai larangan disana. Dengan keadaan sosial yang seperti itu membuat Seno Truno memasukan beberapa unsur budaya Islam dalam tariannya. Hal ini lah yang kemudian membuat masyarakat menerima kesenian ini dan berkembang sebagai tradisi disana