Bagaimana kisah cinta Umar Bin Abdul Aziz dengan Fatimah ?

pernikahan_islam

(Azkia Samara Devi) #1

cinta Umar Bin Abdul Aziz dengan Fatimah

Bagaimana kisah cinta Umar dengan Fatimah ?