Bagaimana Kesusastraan Jerman berkembang?


(Val) #1

Sastra Jerman dapat dikatakan sebuah sistem pengejaan dan penulisan yang cukup sulit. Namun bagaimana caranya sastra jerman dapat berkembang hingga ada negara yang menggunakan Bahasa jerman selain Negara Jerman itu sendiri?


(Vallian Kautsar) #2

Walaupun bahasa dan penulisan Bahasa Jerman yang cukup sulit, pada kenyataanya masih ada negara yang menggunakan bahasa ini sabagai bahasa nasionalnya seperti Swiss, Austria , dll.

Kesusatraan teutama dikembangkan oleh kalangan bangsawan, yaitu kasta ksatria, (Ritter), yang disebut Ritterlichedichtung. Secara keseluruhan, ada empat sebab mengapa kesusastraan Jerman pada masa ini berkembang hingga mencapai puncaknya, yaitu sebagai berikut :

  1. Perang salib, memperluas pandangan dan pengetahuan bangsa Eropa dalam berbagai bidang.

  2. Dinasti Hohensraufen, yang cemerlang ketika menduduki takhta mulai dari 1138 hingga 1254, melindungi dan memajukan seni sastra dengan berbagai cara dan usaha.

  3. Kasta ksatria (bangsawan), yang sedang memuncak menggarap seni sastra dan menjadi teladan dalam kesusilaan.

  4. Seperti telah dikemukakan, para bangsawan Jerman mengambil teladan dari orang Perancis yang mereka kenal selama Perang Salib dan yang ternyata paling menonjol di antara semua bangsa peserta Perang Salib dalam hal keksatriaan dan kesopanan.