Bagaimana kedudukan salat dan infak itu dalam pandangan orang-orang munafik?

Bagaimana kedudukan salat dan infak itu dalam pandangan orang-orang munafik?

Orang-orang munafik adalah sebuah kelompok yang tidak meyakini Tuhan dan akhirat dalam hatinya namun secara lahir menampakan diri mereka di hadapan kaum Muslimin sebagai orang-orang beriman.

Dengan memperhatikan sifat-sifat orang-orang munafik dalam al-Quran, mereka tidak meyakini salat dan zakat. Apabila mereka mengerjakan salat dan menunaikan zakat maka hal itu dilakukan bukan dengan niat yang tulus dan suci, melainkan dengan dasar pamer dan sekedar ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beragama. Orang-orang munafik di samping menghindar untuk mendermakan hartanya untuk urusan sosial, mereka juga mencegah orang lain untuk melakukan hal ini.

Rasulullah Saw bersabda,

“Orang-orang munafik memiliki tiga tanda-tanda: Berdusta tatkala berkata-kata. Mengingkari tatkala berjanji. Dan berkhianat tatkala dipercaya.”