Bagaimana hubungan antara kelainan genetika dengan penyakit periodontal?