Bagaimana gejala-gejala pada trauma oklusi?

Trauma oklusi atau trauma oklusal adalah perubahan struktural dan fungsional jaringan periodontal yang disebabkan kekuatan oklusal yang berlebih.

Bagaimana gejala-gejala trauma oklusi?