Bagaimana ciri-ciri product roadmap yang baik ?

Product roadmap dibuat untuk mengatur pengembangan produk. Bagaimana ciri-ciri product roadmap yang baik ?