Bagaimana Cara Menjama' Sholat Dengan Baik?

Shalat

Bagaimana cara menjama’ sholat dengan baik?

1 Like

Berikut syarat- Syarat seseorang boleh melakukan sholat jamak dan qasar khusus untuk seorang musafir yang sedang dalam perjalanan (safar):

  1. hendaklah musafir perjalanan melebihi 2 marhalah atau lebih 90 m.
  2. hendaklah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal.
  3. tidak niat bermukim melebihi 4 hari.
  4. tidak berimamkan imam yang sempurna rakaatnya.
  5. masih dalam musafir ketika mengerjakan sholat.
  6. perjalanan tidak bertujuan melakukan maksiat.
  7. mengetahui destinasi yang dituju.

1. Shalat Jamak

Shalat jamak yaitu mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu. seperti : Shalat Zhuhur dilaksanakan pada waktu Ashar. Artinya, pada saat masuk waktu Dzuhur ia tidak melakukan Shalat Dzuhur, akan tetapi dilakukan pada waktu Ashar. Maka setelah masuk waktu Ashar orang tersebut melakukan Shalat Dzuhur lalu melakukan Shalat Ashar

Sholat-sholat yang bisa dijamak yaitu:

  • Shalat Zhuhur dijamak dengan Shalat Ashar
  • Shalat Maghrib dijamak dengan Shalat Isya

Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak dengan shalat apapun.

Sholat Jamak terbagi 2:

Pertama: Jamak Taqdim yaitu mengumpulkan 2 waktu shalat pada waktu shalat yang pertama. misalnya: Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar di waktu Shalat Zhuhur. Sholatnya masing-masing
4 rakaat.

Kedua: Jamak Takhir yaitu mengumpulkan 2 waktu shalat pada waktu shalat yang terakhir.
misalnya: menjamak Shalat Maghrib dengan Shalat Insya di waktu Shalat Insya.

2. Shalat Qashar

Shalat Qashar yaitu menjadikan shalat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti Shalat Zhuhur, Ashar dan Insya. Sedangkan Shalat Maghrib dan Shubuh tidak bisa diqashar.

3. Shalat Jamak dan Qashar

Sholat jamak dan qasar artinya shalat yang boleh untuk kita jamak dan kita qashar sekaligus. Misalnya: mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat ashar pada waktu ashar (dijamak dan diqasar masing-masing menjadi 2 rakaat), jadi disaat masuk waktu ashar, kita lakukan sholat zuhur 2 rakaat kemudian sholat ashar 2 rakaat, apabila kita tidak mau qasar maka boleh dijamak saja, masing-masing 4 rakaat. sholat zuhur 4 rakaat kemudian sholat ashar 4 rakaat.