Bagaimana cara mengatasi rasa cemburu?

Cemburu

Cemburu merupakan emosi dan biasanya merujuk pada fikiran negetif dan perasaan terancam, takut, dan khawatir kehilangan sesuatu yang dihargai oleh seseorang, terutama merujuk pada hubungan manusia. Lalu bagaimana cara agar cemburu itu tidak mengendalikan diri kita ketika ketika cemburu dengan orang lain?

Siapkan 1 % rasa kecewa dan kehilangan di dalam 99% rasa suka, sayang, cinta terhadap seseorang. Agar saat-saat mereka mengakibatkan rasa cemburu terhadap kita, kita sudah merasa siap.