Bagaimana cara menarikan gerakan keupat enggal ?

Pada tarian terdapat beberapa gerakan yang menjadi ciri khas dari tarian itu. Apa yang anda ketahui dari gerakan keupat enggal ini ?

Arah putarnya kebalikan dari keupat galeong. Bahu diputar ke belakang (ke belakang, tegak, kanan, depan, kiri , belakang, tegak kembali) mengimbangi sikap badan yang menghadap serong ke kiri dan ke kanan sewaktu berjalan kiri pada setiap langkah