Bagaimana cara memainkan permainan tradisional Bluluk Krambil?

bluluk 4

Permaonan ini pun sangat seru untuk dimainkan bersama teman ramai-ramai. Masih ingat cara memainkannya?

Cara bermainnya sungguh mudah. Bluluk diputar berkeliling di lantai atau tanah, sehingga karet gelang yang terpasang kemudian terpilin rapat. Kalau sudah terpilin, angkat dan ambangkan karetnya di udara, maka kita akan melihat bluluk tersebut berputar di udara sampai pilinan karetnya habis dan kembali seperti semula. Beberapa ada yang saling mengadu mainan bluluk ini dengan menabrakkannya dengan bluluk lain, barang siapa yang bluluknya berhenti berputar terlebih dahulu, maka dialah yang kalah.