Bagaimana awal mula Sate Buntel menjadi salah satu khas Solo?

Sate buntel adalah Sate khas Solo yang dibuat dari daging kambing cincang yang dibungkus lemak kambing baru kemudian dibakar sehingga disebut sate buntel. Buntel adalah bahasa jawa untuk bungkus.
Kuliner-678x380