Bagaimana acting Song Joong Ki dalam film Battleship Island, lebih bagus di DOTS atau di battleship island?

Film ini menceritakan mengenai kisah nyata dari sejarah penambangan batu bara pada masa penjajagan Jepang terhadap orang Korea.

Secara jujur saya lebih menyukai acting Song Joong Ki dalam DOTS. Tidak dipungkiri film battleship island juga mampu menyuguhkan rana acting yang mumpuni. Tetapi untuk alurnya saya merasa kurang terasa peperangan dan rencana-rencana strategis yang mampu dibuat oleh Song Joong Ki sendiri, sementara di DOTS ia mampu mengeluarkan kemampuan bertengarnya diiringi oleh strategis birlian dalam memecahkan sebuah masalah. Tetapi saya rasa Song Joong Ki mampu meninggalkan kesan cute boy dan bertransformasi menjadi petarung yang mumpuni dalam film action.