Aspek Gaya dalam Menilai Seni Rupa

Dalam menilai sebuah seni rupa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah aspek gaya, apa maksudnya?

Karya seni adalah karya perseorangan, ia lahir dari cita, visi, dan interpretasi individual seorang seniman. Seorang yang mempunyai watak yang keras akan tercermin karya-karya yang keras baik dalam segi bentuk, pewarnaan ataupun dalam pemilihan dan pengelolahan tema. Gaya atau corak seseorang dalam menciptakan karya seni, perlu juga dipertimbangkan dalam penilaian pada sebuah apresiasi.