Apakah yang dimaksud dengan asas kepentingan umum ?

Terdapat beberapa asas di dalam hukum salah satunya asas kepentingan umum
image

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, menurut asa ini setiap negara di manapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya, Asas ini mempunyai kekuatan extritorial, artinya hukum negera tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing.