Apakah Tunjangan Jabatan Termasuk dalam Perhitungan THR?

Apakah Tunjangan Jabatan Termasuk dalam Perhitungan THR?

image

Besarnya Tunjangan Hari Raya (“THR”) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

masa kerja x 1 (satu) bulan upah: 12

Upah 1 (satu) bulan terdiri atas komponen upah:[1]

a. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau

b. upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Apabila pembayaran tunjangan jabatan Anda dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu, maka tunjangan jabatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tunjangan tetap.

Oleh karena itu, merujuk pada pengaturan perhitungan THR di atas, jika komponen upah di perusahaan tempat Anda bekerja adalah upah pokok termasuk tunjangan tetap, maka tunjangan jabatan yang Anda terima termasuk ke dalam perhitungan THR Anda.

Sumber: hukumonline.com