Apakah tujuan dari flap posisi apikal?

Flap posisi apikal merupakan flap yang diletakkan lebih ke apikal daripada letaknya semula setelah pembedahan selesai.
Apakah tujuan dari fllap posisi apikal?