Apakah teknologi sebagai ancaman terhadap permainan tradisional atau sebuah peluang untuk mengenalkan permainan tradisional?


(Caraka Altino) #1

Apakah teknologi dapat membantu dalam melestarikan permainan tradisional atau sebaliknya?