Apakah puasa sehari sebelum ramadhan diperbolehkan?

Apakah puasa sehari sebelum ramadhan diperbolehkan ketika ada keragu-raguan pada hari apa melakukan puasa ramadhan?

A post was merged into an existing topic: Apakah boleh bagi seorang yang ragu akan awal masuknya bulan Ramadhan untuk berpuasa sehari sebelumnya?