Apakah pengertian muamalah menurut Ust. Rasyid Ridho?


Muamalah adalah istilah yang sering ditemui dalam dunia ekonomi. Apakah pengertian muamalah menurut Ust. Rasyid Ridho?

Menurut ust. Rasyid Ridho, pengertian muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya.