[Apakah Hate Speech] Menggunakan Kata "Tolol" Termasuk Hate Speech?

Apakah kalian menggunakan kata “Tolol” dalam kehidupan kalian?
Banyak anak milenial yang menggunakan kata ini dalam hubungan pertemanan contohnya “eeh tolol lu…” walaupun dengan nada rendah dan tanpa niat untuk menyakiti apakah pantas?, termasuk hate speech kah?

  • Hate Speech
  • Bukan Hate Speech

0 voters