Apakah boleh berniat puasa sekali saja untuk sebulan penuh puasa ramadhan?

Apakah boleh berniat puasa sekali saja pada hari pertama berpuasa untuk sebulan penuh puasa ramadhan?

1 Like

niat puasa sekaligus sebulan penuh adalah pandangan dari Madzhab Hanafi. Menurut Madzhab Hanafi, puasa seseorang dengan niat sebulan penuh di awal Ramadhan dinilai sah meskipun ia tidak menetapkan niat puasa setiap malam. Kendati demikian, mereka juga tetap menganjurkan orang yang telah melakukan niat puasa wajib sebulan penuh di awal Ramadhan untuk mengulang niat puasa di setiap malam Ramadhan