Apakah amalan baik bermanfaat jika diikuti dengan kesyirikan?

Apakah amalan baik bermanfaat jika diikuti dengan kesyirikan?

Tidak. (amal shaleh) tidak bermanfaat jika disertai dengan syirik.

Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya :

Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. ( Al an’am : 88).

Dan Sabda Rasulullah SAW :

Barang siapa Yang telah mensyirikkan-Ku dalam beramal kepada-Ku, maka Aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya itu. (HR. Muslim).