Apakah ada cara agar dosa dapat diampuni ketika ia sudah di alam kubur ?

image

Di dunia ini memang manusia tak pernah luput dari salah dan dosa. Namun bagaimanakah jika seseorang meninggal namun dalam keadaan masih berdosa dan belum sempat bertaubat ?

Kalau orang yang sudah meninggal, sudah tidak dapat lagi melakukan segala sesuatunya untuk menghapus dosa-dosanya. Dosa-dosa orang yang sudah meninggal dapat dapat dihapuskan dengan cara memohon kepada Allah swt, yang sudah pasti, oleh orang-orang yang masih hidup.

Mengampuni dosa adalah hak yang hanya dimiliki oleh Allah swt, oleh karena itu, memohon pengampunan dosa hanyalah kepada-Nya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memohon ampunan orang yang sudah meninggal adalah dengan membacakan surat Yasin kepada si mayit, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad,

“Surat Yasin adalah jantung Al-Quran, tidaklah seseorang membacanya dengan mengharap rahmat Allah swt, kecuali Allah swt akan mengampuni dosa-dosanya, maka bacalah surat Yasin atas orang-orang yang telah meninggal dunia diantara kamu sekalian.”