Apabila tinggal bersama orangtua, haruskah membayar zakat sendiri?

Zakat

Apabila tinggal bersama orangtua, haruskah membayar zakat sendiri?

Zakat fitrah adalah upaya ritual-sosial untuk membersihkan diri pelakunya. Ia diwajibkan kepada setiap orang Islam. Karena ini kewajiban individual, maka tentunya individual yang bersangkutan dan secara hukum sudah mandiri [mukallaf=dewasa] harus bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut. Lain halnya bagi mereka yang masih di bawah tanggung orang tertentu seperti anak, kewajibannya ditanggung oleh orang tuannya,dan suami ditanggung oleh suaminya. Jadi apabila kita telah mencapai masa akil baligh, mulai sekarang harus membayar zakat fitrah sendiri. Artinya, orangtua kita sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap kewajiban zakat fitrah anda.

Adapun apabila orang tua kita masih membayarkan zakat untuk diri kita, itu hanyalah termasuk amal ibadah / sedekah bagi orang tua kita