Apa yang menjadi indikasi diperlukannya flap gingiva?

Apa yang menjadi indikasi diperlukannya flap gingiva?