Apa Yang Kamu Ketahui Tentang Malaikat Atid?

Apa yang kamu ketahui tentang Malaikat Atid ?

Malaikat Atid adalah nama malaikat yang bertugas untuk menulis segala amalan keburukan kita. Malaikat Atid biasanya bersama dikaitkan bersama dengan malaikat Raqib.Sebenarnya tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Al Qur’an atau hadits yang menyatakan bahwa nama malaikat ini bernama Atid, hanya Kirâman Kâtibîn saja yang disebutkan di dalam surah Qaaf, Al Infithaar dan Az-Zukhruf.

Malaikat Atid adalah kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk dan taat pada perintah serta ketentuan Allah SWT. Malaikat berasal dari kata malak bahasa arab yang artinya kekuatan.

Yang pasti semua manusia ingin bertemu dengan malaikat izrail yang mencabut nyawa kita dengan lemah lembut tanpa rasa sakit, malaikat munkar dan nakir dengan penampakan yang baik serta lemah lembut dalam menginterogasi kita, malaikat rakib yang memiliki catatan amal baik kita yang tebal, malaikat atid yang hanya memiliki beberapa catatan buruk kita dan malaikat ridwan yang mempersilahkan masuk ke dalam surga yang kekal dan abadi.

Malaikat Atid adalah makhluq Allah yang dijadikan daripada cahaya. Mereka pandai bersalin rupa dan dapat memotong perjalanan yang jauh dalam satu detik saja. Arti Malaikat adalah yang memiliki pekerjaan tertentu pada masing-masing bagiannya . Dan malaikat ini Tuhan jadikan tidak sedikit jumlahnya, lebih banyak malaikat dari pada manusia .

Raqib mempunyai tugas menulis amal dan perkataan manusia yang mengandung kebaikan .

Sedangkan Atid bertugas menulis amal dan perkataan manusia yang mengandung keburukan .

Sumber : https://bambangbelajar.wordpress.com/2013/10/21/kisah-malaikat-atid-as/