Apa Yang Kamu Ketahui Mengenai Neraka Jahannam?

Neraka adalah tempat penyiksaan dan kesengsaraan di alam akhirat yang diyakini oleh penganut agama samawi dan aliran kepercayaan.

Apa yang kamu ketahui mengenai neraka jahannam?

Jahanam adalah neraka tempat penyiksaan yang memiliki 7 pintu dan setiap pintu (tingkat), telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari para makhluk-Nya. Gerbang jahanam dipimpin oleh Malaikat Malik dan memiliki Malaikat Penyiksa yang berjumlah sebanyak 19 malaikat yang disebut Zabaniyah.

Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya neraka jahanam itu adalah hitam gelap dan pekat, tidak ada cahaya dan tidak pula neraka itu menyala/terang.

Rasulullah saw bersabda, “Api kamu ini hanyalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api di neraka jahanam.”

Para sahabat mengatakan, ”Yang ini pun sudah cukup berat panasnya.”

Nabi berkata lagi, ”Bahkan api neraka itu melebihi sebanyak enam puluh sembilan kali lipat panasnya api dunia.” “Api neraka jahanam telah dinyalakan seribu tahun hingga menjadi merah. Kemudian dibakar lagi selama seribu tahun hingga menjadi putih. Kemudian dibakar lagi selama seribu tahun hingga menjadi legam, seperti malam yang gelap gulita.”

Jahannam berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti. Secara harfiah berarti memiliki penampilan jahat atau berwajah murung, Kegelapan. dan Jahm digunakan untuk bagian tergelap dari malam, awan yang tak berair. Kata Jahannam dalam al Quran disebutkan sebanyak 77 kali. Jika semua arti tersebut dijadikan satu, maka menjadi Jahannam adalah tempat yang teramat menyeramkan dan gelap. Karena jahannam memiliki penampakan yang dapat menciutkan nyali dan tak memiliki air/ kering kerontang.

Di dalam al Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan golongan orang-orang yang diancam Allah dengan neraka Jahannam , yaitu: Orang kafir (orang yang tidak beriman kepada Allah, Malaikat, Rasul, Hari Kiamat, serta mengingkari kebenaran agama Allah).

Orang-orang Munafiq

Artinya: Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. (QS. Al Taubah: 68)

Golongan orang-orang yang durhaka, yaitu orang yang lebih senang melakukan kejahatan.

Artinya: dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. (QS. Maryam: 86)

Golongan pengikut-pengikut syaitan (orang yang menuruti kehendak dan hawa nafsu, senang dan bangga dalam melakukan segala kemaksiatan).

Artinya: Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. (QS. Al Hijr: 43)

Orang-orang yang diliputi dosa, atau orang yang menimbun dosa, yang sampai mati belum bertaubat.

Artinya: Sesungguhnya barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup. (QS. Thāha: 74)

Golongan orang yang menentang kebenaran ajaran Rasul, orang yang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang yang menentang Nabi.

Artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. Al Nisā’: 115)

Artinya: Beginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal. (QS. Shād: 55-56)

Itulah antara lain macam-macam golongan yang secara tegas disinyalir calon-calon penghuni neraka Jahanam dalam al Quran.