Apa yang kalian ketahui tentang tari Garba?

Sejatinya Tari Garba yang merupakan tarian tradisioal India adalah tarian khusus wanita, tetapi kamu pria boleh ikut berpartisipasi walau bukan sebagai penari utama.

Tarian Garba ini dibawakan dengan mengitari sebuah lampu atau patung atau gambar Dewi Shakti sembari bertepuk tangan,menjentikan jari atau dengan membunyikan simbal kecil bernama manjeera yang bersuara khas. Garba biasanya dibawakan selama 9 hari dalam festival agama Hindu, Navaratri. Dimana, angka 9 disini melambangkan lamanya janin di dalam kandungan seorang ibu.