Apa yang dimaksud value dalam warna?

Dalam warna ada salah satu istilah yang disebut dengan value. Apa maksud dari istilah value ini, serta bagaimana ciri-cirinya?

Value adalah dimensi mengenai derajat terang gelap atau tua muda warna. Pada skala value terdapat sembilan tingkatan gelap ke terang. Skala 1, 2 dan 3 adalah value gelap yang disebut shade. Skala ke 4, 5 dan 6 adalah value sedang yang disebut tone. Skala ke 7, 8 dan 9 adalah value terang yang disebut tint.

Warna-warna yang semakin rendah intensitasnya adalah warna-warna yang semakin lemah dan merupakan warna yang tidak murni lagi. Warna-warna ini sudah teredam atau tercampur bahan lain. Makin rendah intensitas warna akan makin suram penampilannya. Akhirnya pada intensitas minimum, warna akan kehilangan jati dirinya dan menjadi jenuh seperti warna kelabu. Misalnya warna merah. Jika merah tercampur warna komplemennya (hijau), maka warna merah akan menjadi jenuh, tidak ada unsure merahnya lagi dan akan tampak kelabu.