Apa yang dimaksud Kreditor atau Creditor?

image

Kreditor atau creditor merupakan seseorang yang memberikan hutang kepada orang lain.

Sumber: Soemardjo Tjitrosidojo, Sri Dewi Subijanto, John Aristianto Prasetio, Ruddy Koesnadi, Timoty E. Marnandus, 1985, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Jakarta.