Apa yang dimaksud keseimbangan (balance) pada asas menggambar ekspresif?

Asas-asas menggambar perlu diperhatikan dalam menggambar ekspresif. Hal ini penting bagi mereka yang sedang mempelajari cara menggambar atau berkarya secara benar. Asas-asas menggambar ekspresif tersebut, salah satunya keseimbangan (balance).

Keseimbangan (Balance), adalah cara mengatur objek gambar secara serasi pada bidang gambar, sehingga objek utama gambr terlihat jelas. Untuk mencapai keseimbangan objek gambar dilakukan dengan mengatur keserasian objek gambar simetris, netral, ataupun ambigu. Keseimbangan simetris yaitu komposisi serasi dua objek atau lebih dengan pembagian gambar ke dalam dua bidang secara sama