Apa Yang Dimaksud Harmoni Langsung dalam Seni Rupa?

Salah satu unsur yang ada dalam seni rupa adalah harmoni. Harmoni sendiri ada yang berjenis harmoni langsung. Apa maksudnya?

Harmoni yang langsung terlihat dari unsur seni yang telah serasi, misalnya harmoni yang diperoleh keselarasan garis-garis, keserasian warna, keseimbangan bentuk.