Apa Yang Dimaksud Gubahan Estetika Abstraksi?

Dalam seni rupa dikenal istilah “Gubahan Estetika” dalam merespon sebuah karya seni untuk memunculkan sebuah bentuk baru. Salah satu teknik dalam gubahan estetika untuk suatu karya seni rupa adalah dengan abstraksi. Apa maksudnya?

Pola abstraksi dalm seni rupa merupakan puncak dalam rangkaian ide, dalam mengeksplorasi suatu objek. Dimana objek alam dirasa sudah terlalu biasa, sehingga muncullha ide untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pola dalam seni rupa abstraksi adalah menghilangkan bentuk secara total, sehingga yang ada hanyalah tanpa objek atau wujud yang real. Dalam lukisan abstrak semua bentuk iti merupakan bentuk-bentuk yang tidak real, semua itu hanya wujud represntasi. Bentuk dalam lukisan abstrak memang tidak terbatas, tidak beraturan, tetapi ada juga yang terkonsep, tapi kesemuanya itu untuk pencapaian tingkat estetika yang baru.

Periode abstrak dalam seni lukis dapat ditelusuri sejak periode Impressionisme, dan mulai muncul ketika post-impressionisme dengan tokohnya adalah Paul Cezanne. Ketika itu Paul Cezanne adalah pelukis Post-imprrssionsme, yang dalam lukisannya menggambarkan alam, lingkungan, alam benda. Tetapi progresi lukisan Paul Cezanne, yang semakin lama menuju Abstrak, ini ditandai dengan objek lukisan yang nyaris tidak dapat terbaca. Hingga pada perkembangan lebih lanjut munculah pelukis-pelukis abstrak seperti Jackson Pollock, dengan Abstrak Ekspresionisme. Untuk pelukis abstrak di Indonesia sendiri cukup banyak, mungkin pola penciptaan lukis abstrak cenderung gampang. Siapa saja bisa melukis abstrak, tetapi apakah lukisan itu artistik atau bernilai high art. Mungkin yang benar-benar konsisten dalam lukisan abstrak mungkin ada beberapa, konsisten dalam tema dan estetika seni rupa.