Apa yang dimaksud dengan Zigot atau zygote dalam ilmu peternakan?

Zigot atau zygote

Zigot atau zygote merupakan ovum yang telah dibuahi, tahap pertama perkembangan embrio