Apa yang dimaksud dengan uredospora?

uredospora

Terdapat beberapa hama yang yang dapat tersebar melalui angin dan percikan hujan contohnya uredospora. Apa yang dimaksud dengan uredospora?