Apa yang Dimaksud dengan Unsur Makro?

unsur makro

Unsur makro adalah unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang sangat besar. Apa apa dan bagaimana unsur makro yang sesuai bagi tanaman?