Apa yang dimaksud dengan Unsur Kelumit?

unsur kelumit

Unsur kelumit adalah Unsur bahan nutrisi yang sangat penting bagi suatu organisme tetapi diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Apa yang dimaksud dengan unsur kelumit?