Apa yang dimaksud dengan tumpang sari?

tumpang sari

Teknologi pertanian sejak lama mengenal sistem tumpang sari. Dalam lahan yang menggunakan sistem tumpang sari akan menghasilkan tanaman yang beraneka ragam. Apa yang dimaksud dengan tumpang sari?