Apa yang dimaksud dengan Transversal ridge?

Anatomi Gigi

Transversal ridge adalah ridge yang terbentuk oleh persatuan antara suatu triangular ridge bukal dengan suatu triangular ridge palatal/lingual yang berjalan transversal pada permukaan oklusal dari gigi belakang.