Apa yang dimaksud dengan Taqshir?

Taqshir

Taqshir adalah meninggalkan sesuatu disebabkan kelalaian dan kurang perhatian, atau tidak mengerjakan sesuatu dengan sempurna sesuai seperti apa yang dikehendaki tentangnya. Dengan kata lain, taqshir adalah mengerjakan sesuatu setengah-setengah tanpa perhatian yang bulat.

1 Like