Apa yang dimaksud dengan Tanda Osiander?

Tanda Osiander ialah pulsasi vagina pada kehamilan muda (Osiander’s sign).

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa