Apa yang dimaksud dengan Tanah Lapisan Atas atau topsoil?

Tanah Lapisan Atas atau topsoil

Tanah Lapisan Atas atau topsoil merupakan lapisan atas tanah yang sering mengandung bahan organik dimana zat kimia masuk ke dalam lapisan tanah di bawahnyamelalui air.