Apa yang dimaksud dengan Tagihan Dakwaan?

Tagihan dakwaan atau bill of indictment merupakan sebuah tuduhan tertulis formal yang menuntut seseorang dengan pelanggaran yang dapat didakwa.

Referensi: Elizabeth A. Martin, 2001, A Dictionary of Law Fifth Edition, Oxford University Press.